Na 4 seizoenen is het voor bestuursleden Daniëlle Heere, Corry de Kruijff (niet op de foto) en Remco Nonkes tijd om het stokje over te geven en formeel af te treden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden zij hartelijk bedankt voor hun jarenlange vrijwillige inzet.

Voorzitter Remco Nonkes vervulde eerder (vanaf 2011) de rol van penningmeester, coach en scheidsrechter. Daniëlle Heere heeft als bestuurslid communicatie een belangrijke rol binnen de club vervuld op het gebied van communicatie en PR. Corry heeft als voorzitter van de Sponsorcommissie gezorgd voor goede contacten en aandacht voor onze sponsoren.

Hockeyclub Nijkerk kent een rijke historie van vrijwilligers (sinds 1983). Daniëlle, Corry en Remco worden toegevoegd aan het erebord met verdienstelijke leden. Corry en Danielle als lid van verdienste en Remco als erelid. De hockeyclub is nog op zoek naar een nieuwe voorzitter.