Op maandag 16 april staat het centrum van Nijkerk weer bol van festiviteiten voor de Boerenmaandag. Uiteraard wordt die dag ook bier, fris etc. geschonken. Als dit in glas gebeurt, kan dit tot gevaarlijke situaties leiden.

De Burgemeester heeft daarom besloten om voor Boerenmaandag alle gebruik van glazen drinkgerei (bier- en wijnglazen, maar ook bv. theeglazen) te verbieden in het centrum van Nijkerk. Ook het hebben van consumpties in glazen flesjes is niet toegestaan.

Bovendien mogen de bezoekers buiten de horeca geen drinkblikjes bij zich hebben.

De exacte tekst van het besluit kunt u hieronder nalezen.