Uw kind valt ten prooi aan gewiekste criminelen en zit voordat hij, zij of u het weet tot over zijn oren in de criminaliteit. Het lijkt wellicht ver weg, maar is dichterbij dan u denkt. De gemeente Nijkerk wil helpen voorkomen dat zo’n eerste stap in de criminaliteit wordt gezet, en nodigt ouders (en jongeren) uit om mee te doen met het gratis webinar “Criminelen ronselen jongeren… mijn kind toch niet?” 

Als onderdeel van de aanpak tegen ondermijning richt de gemeente Nijkerk zich op voorlichting aan ouders en jongeren over de gevaren uit georganiseerde misdaad. Ogenschijnlijk “kleine criminaliteit” kan zo maar onderdeel zijn van een crimineel netwerk. 

Snel geld verdienen is aantrekkelijk

Leerlingen van middelbare scholen vormen een interessante doelgroep voor de georganiseerde misdaad. Criminelen ronselen leerlingen om drugs te vervoeren, illegaal vuurwerk te verhandelen of  henneptoppen te knippen of geld wit te wassen. Het komt ook steeds vaker voor dat jongeren hun bankrekening tijdelijk aan criminelen beschikbaar stellen en zij zo, onbedoeld, onderdeel worden van witwassen. De verleiding is groot, want er kan snel veel geld verdiend worden. Voor jongeren nu wellicht extra aantrekkelijk, omdat veel bijbaantjes door de coronapandemie en de gevolgen daarvan zijn gestopt. 

Voorkomen begint bij bewustwording 

Het ronselen van jongeren door criminelen is een maatschappelijk probleem. Burgemeester Renkema: “De leefwereld van onze jongeren verandert snel en iedereen die bij het opgroeien van jongeren een rol heeft, moet meebewegen. We kunnen dit maatschappelijke probleem alleen maar samen aanpakken, met ouders, jongeren en het onderwijs. En voorlichting geven over deze ronselpraktijken is een eerste stap.”

Petra van den Berg, programmaleider #Leerlingalert: “Zit je eenmaal in het criminele circuit, dan is het lastig om eruit te komen, dat willen we voorkomen. Daarom leren we leerlingen & studenten, hun docenten en ouders hoe het er in de criminele wereld aan toe gaat, hoe je het herkent en hoe je dan moet handelen.”

Webinar: “Criminelen ronselen jongeren… mijn kind toch niet?” 

Om te voorkomen dat jongeren de eerste stap zetten in de criminaliteit is er een speciaal programma ontwikkeld; #Alertprogramma. Dit programma heeft verschillende onderdelen , waaronder #leerlingalert. De gemeente nodigt ouders, verzorgers en leerlingen van de middelbare scholen uit voor het gratis webinar: Criminelen ronselen jongeren… mijn kind toch niet?. Het webinar wordt verzorgd door het team van het #leerlingalert.

Het webinar vindt plaats op woensdag 9 juni van 19:30 tot 21:00 uur. Deelnemen aan de webinar kan via: https://www.leerlingalert.nl/nieuws/webinar-voor-ouders-uit-nijkerk. In ongeveer 60 minuten worden de deelnemers meegenomen in de criminele wereld en hoe en waarom criminelen jongeren ronselen. Ook wordt uitgelegd op welke signalen je kunt letten en hoe je daarop kunt reageren. Daarna is er nog een half uur gelegenheid om vragen te stellen. Naast het #Alertteam sluiten ook medewerkers van o.a. Halt aan. 

Lessen op scholen

Mogelijk gaan scholen in Nijkerk in het volgende schooljaar ook gebruik maken van het #Alertprogramma om de bewustwording bij leerlingen, studenten en docenten te vergroten. Het programma sluit goed aan bij de verschillende leerlijnen op het voortgezet, middelbaar- en hoger onderwijs. De gemeente heeft alle scholen op het programma geattendeerd via een brief.

“Partners in het onderwijs gaven aan dat zij de les goed kunnen inpassen in mentor- en/of maatschappijleerlessen en als onderdeel van burgerschap of beroepsprofessionaliteit”, aldus Petra van den Berg. 

Meer informatie: www.leerlingalert.nl, www.nijkerk,eu en www.pitnijkerk.nl