De gemeente Nijkerk heeft het pand Nijverheidsstraat 7 gekocht van de Inclusief Groep B.V. Daarin is onder meer de Kringloopwinkel Goed Bezig gevestigd. De gemeente heeft een bedrag van € 860.000,00 neergelegd. Het wordt gekenmerkt als een strategische aankoop. In het gebied vinden in het kader van de plannen voor de Stadshaven allerlei ontwikkelingen plaats en de gemeente wil hierop alvast voorsorteren.  Op dit moment heeft het pand een huurder met een aflopend contract (Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep). Dit contract loopt tot 1 april 2025. Het lopende huurcontract is door de huidige eigenaar van het pand beëindigd, maar de gemeente staat in beginsel open voor een kortdurende verlenging van de huur. Uiterlijk eind 2024 moet
duidelijk zijn of de huidige huurder gebruik wil maken van een dergelijke velenging. Mocht dat niet aan de orde zijn, dan zal de gemeente op zoek gaan naar een nieuwe huurder.  Foto Kees van den Heuvel