De gemeente Nijkerk heeft zich de afgelopen tijd hard gemaakt om iets te doen tegen voedselverspilling. Met Restaurants van Morgen heeft Nijkerk  samen met vijf andere gemeentes in Regio Foodvalley meegedaan aan het project Restaurants van Morgen. Dit project richt zich op het verduurzamen van restaurants, met name op drie thema’s: samenstelling op het bord, voedselverspilling en verantwoord inkopen. In dit project hebben in totaal 23 restaurants meegedaan, waarvan 6 Nijkerkse restaurants. Van deze restaurants hebben er uiteindelijk drie meegedaan met de effectmeting.

De volgende resultaten zijn behaald:

  1. Met de verandering in samenstelling op het bord (kleinere porties, minder vlees, lokaal ingekocht) zijn jaarlijks door alle deelnemers samen de volgende besparingen gerealiseerd: a. CO2 uitstoot: 9,6 rondjes om de wereld b. Watergebruik: 8765 douchebeurten c. Landgebruik: 5,5 voetbalvelden 2. 69% van de deelnemers gaf aan dat ‘Restaurants van Morgen’ redelijk tot maximaal heeft bijgedragen aan het verduurzamen van hun restaurant. 31% gaf aan dat het project een klein beetje tot redelijk heeft bijgedragen aan het verduurzamen van hun restaurant. 3. Deelnemers geven een hoger cijfer aan hun restaurant als het gaat om duurzaamheid (2018: 5,1; 2019: 6,2).

Er is regionaal voor gekozen om naar aanleiding van de huidige pilot geen vervolgopdracht te verstrekken. Wel wordt er gekeken hoe kansen kunnen worden benut om deelnemers aan de huidige pilot te betrekken bij de regionale ontwikkelingen. Het thema ‘Verduurzaaming van de horeca’ blijft middels de Regio deal Foodvalley ook op de agenda staan.

In het kader van voedselverspilling heeft er drie keer een bericht over voedselverspilling gestaan op de gemeentepagina. Deze berichten zijn ook gedeeld op social media. Deze berichten bevatten informatie over voedselverspilling, tips en adviezen, en recepten, alsook aankondigingen voor de verspillingskraam.

Daarnaast heeft er een artikel gestaan in de Wonen en Leven krant van juni 2019.

Verspillingskraam

Op de Nijkerkse weekmarkt van 11 oktober 2019 stond vanuit de gemeente een voedselverspillingskraam. Bij deze kraam werd aandacht gevraagd voor het thema voedselverspilling. Dit gebeurde door een verspillingsquiz, hapjes gemaakt van overgebleven ingrediënten en producten van overgebleven ingrediënten. Daarnaast konden bezoekers een Eetmaatje, Koelkaststicker en Koelkastthermometer meenemen. Dit zijn hulpmiddelen die door het Voedingscentrum zijn ontwikkeld voor het tegengaan van voedselverspilling bij consumenten thuis. Ook konden bezoekers tips en adviezen tegen voedselverspilling achterlaten in een speciale ideeënbox.

Bezoekers waren geïnteresseerd en vonden het leuk om een praatje te maken over dit thema. Dit was mogelijk omdat er vanuit de gemeente meerdere mensen aanwezig waren. De berichten op de gemeentepagina hadden een goed bereik: veel mensen gaven aan dat ze door die berichten wisten dat de verspillingskraam op de markt zou staan.

Campagne supermarkt

Afgelopen najaar zijn de supermarkten in gemeente Nijkerk benaderd met de vraag of ze mee zouden willen doen met een campagne tegen voedselverspilling. Veel supermarkten gaven aan interesse te hebben, maar gebonden te zijn door landelijk ketenbeleid. Uiteindelijk is in één lokale supermarkt in samenwerking met de gemeente een campagne over voedselverspilling gerealiseerd. Deze campagne richt zich specifiek op het correct bewaren van voedsel en het verwerken van overgebleven voedsel. Door de winkel verspreid zijn informatieborden en -panelen te vinden met advies met betrekking tot verschillende productgroepen. Daarnaast kunnen klanten een receptenboekje meenemen, en een Eetmaatje/Koelkaststicker. Proeftuin Voedselverspilling en andere regionale activiteiten Gemeente Nijkerk is aangehaakt bij de Proeftuin Voedselverspilling vanuit Regio Foodvalley. Deze proeftuin zet in op vier thema’s: circulaire scans en monitoring, werkplaats voedselverspilling (beide voor bedrijven), het inspireren en activeren van inwoners, en spelregels, voorbeelden en inspiratie voor overheid en kennisinstellingen. Door hier als gemeente aan mee te doen blijven we op de hoogte en kunnen we profiteren van de collectieve initiatieven die in de regio plaatsvinden. De proeftuin wordt momenteel nog vorm gegeven. De werkplaats voedselverspilling is in 2019 van start gegaan.

Het thema voedselverspilling zal binnen de gemeente op de agenda blijven staan. Door middel van een periodiek artikel (1 keer per kwartaal) op de gemeentepagina houdt de gemeente de inwoners op de hoogte en inspireert ze de inwoners met recepten, ideeën en advies. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend om (kleinschalig) andere activiteiten op te zetten. Een voorbeeld daarvan is meedoen met de verspillingsvrije week in september, georganiseerd door de Stichting Samen tegen Voedselverspilling.