Als Het Instituut voor Nederlandse Taal dit jaar weer eens een ‘Weg met dat Woord’-verkiezing organiseert en me bij een rondgang vraagt welk woord ik in 2023 achter wil laten, dan zeg ik: ontzorgen. En de enige reden dat ik het nu nog gebruik is dat ik mijn kans het uit ons collectieve vocabulaire te schrappen eind 2022 gemist heb. Ik heb het puur over het woord zelf – dat ik lelijk vind – niet over de betekenis ervan. Sterker nog, deze column gaat zelfs over waar het voor staat, maar heeft – omdat ik het bewuste woord mijd – geen kop. Heb ik even mazzel dat ik zo’n 400 woorden tot mijn beschikking heb om te vertellen wat het fenomeen voor mij wel mooi maakt…

Aanleiding is de uitnodiging voor een infoavond over energie besparen die bij ons – bewoners van de wijk Paasbos – op de mat viel vorige week. Daarin staat het volgende: ,,Door de stijgende energieprijzen hebben steeds meer huishoudens moeite om de energierekening te betalen. Het Paashuis heeft daarom het initiatief genomen om samen met vrijwilligers zelf de handen uit de mouwen te steken in onze wijk om deze huishoudens te helpen.”

Fraai staaltje van dat ene woord dat ik niet meer ga gebruiken. Waarom? De initiatiefnemers voelen de pijn (de torenhoge energieprijzen) die de wijkbewoners voelen mee, zij isoleren een oplosbaar deel van het probleem (tochtstromen die ongewenst warmteverlies tot gevolg hebben) en ze reiken een oplossing aan (samen woningen meer tochtvrij maken). En, niet onbelangrijk, iedereen kan meedoen door zich te laten helpen óf door zelf te helpen, maak ik op uit de uitnodiging. Ik hoop dat de initiatiefnemers, die samenwerken met Woningstichting Nijkerk en gemeente, beide doelgroepen mogen verwelkomen bij de informatieavond.

Veel mensen in onze samenleving helpen graag en door die hulp aan te nemen als je het nodig hebt, maak je het plezier van het geven extra waardevol. Misschien is mijn echte probleem met het woord ontzorgen – nou vooruit, ik gebruik het nog één keer – wel dat het nooit de lading kan dekken van wat je eigenlijk allemaal wilt zeggen.

Je ziet het aan de omhaal van woorden die ik vandaag nodig heb en die een initiatief als dit ook verdient. Hoe dan ook, welk werkwoord je er ook aan wilt koppelen, ik word er blij van 🙂

Nelleke den Besten – De Stad Nijkerk