Nog voor ik goed en wel doorhad dát het op het programma stond, was de projectweek Lentekriebels op de school van onze dochter al geannuleerd. Of nou ja, uitgesteld. Naar eind mei. Want: teveel onrust onder ouders. En te weinig tijd om hen nog te informeren over de precieze doorvertaling van het thema per groep. Een kleine rondvraag leert dat meer Nijkerkse scholen hiermee worstelen. HSN-scholen kennen een eigen, christelijke variant op het programma: Wonderlijk gemaakt. Daar staat het onderwerp dus wél op de agenda. Andere scholen cancelden het project al eerder vanwege vragen van ouders. Kennelijk houden we het domein ‘seksuele vorming’ liever in eigen portefeuille. Terwijl de wereld snakt naar een goed gesprek hierover en het geen kwaad kan om kinderen daar al in een vroeg stadium bij te betrekken. 

Hoe dan ook, mijn nieuwsgierigheid was gewekt op het moment dat de directrice het uitstel aankondigde. Op seksuelevorming.nl vond ik tekst en uitleg: ,,In 2023 is de Week van de Lentekriebels van 20 tot en met 24 maart. Het thema is: ‘Wat vind ik fijn?’” De gedachte achter het project is dat kinderen beter weten wat zij fijn vinden en wat niet en hoe zij daarover kunnen communiceren, als zij al in het basisonderwijs leren over hun lijf, relaties en seksualiteit. Dat geeft een belangrijke basis voor een gezonde seksuele ontwikkeling, ook in relatie tot anderen. Het ondersteunt de boodschap dat seksuele interacties ook voor anderen plezierig moeten zijn.

Om goed aan te sluiten bij de leeftijd en leefwereld van kinderen, heeft organisator Rutgers (expertisecentrum seksualiteit) een uitgebreid lesaanbod. Alle vertrouwen in de leerkracht om dit op een passende manier aan te zwengelen. En vooral: alle vertrouwen in mijn kind. Ik vind het waardevol dat we kinderen in de veilige omgeving van hun basisschool uitnodigen over dit soort vragen na te denken en hun eigen antwoorden te vinden. Wie weet levert het een generatie volwassenen op die elkaars grenzen beter respecteren. Minder seksueel grensoverschrijdend gedrag, meer openheid voor melding en gesprek daarover. Minder oordelen, meer open staan voor elkaars wensen en grenzen.

Zo’n gesprek moet je niet cancellen of uitstellen, dat moet je nú voeren. Op school, thuis, op de werkvloer. En ook in de media. Niet zozeer op momenten dat er iemand terecht staat, laat het oordelen maar aan rechters over. Maar: we moeten wél praten!

Nelleke den Besten – De Stad Nijkerk