Vanwege een aantal langdurig zieken bij de gebiedsteams in Nijkerk krijgt deze afdeling personele versterking. Er komen twee zogeheten fulltime Equivalenten bij, ofwel er is plek voor twee fulltime banen. Hoeveel extra medewerkers dit oplevert is nog niet helemaal bekend. Hiermee wordt getracht de goede hulpverlening aan de inwoners van de gemeente Nijkerk te waarborgen. Juist in deze moeilijke tijden is daar onder kwetsbare inwoners meer dan ooit behoefte aan waardoor het sociale gezicht van de gemeente in stand blijft.