Ongeveer gelijktijdig als grootgrutter Gerard van den Tweel startte Bert Melissen in de jaren zestig een supermarkt in de gemeente Nijkerk. Hij vestigde de supermarkt op de Van Noortstraat in Nijkerkerveen, maar in tegenstelling tot Van den Tweel hing de supermarkt hem als een blok aan zijn been. De supermarkt heeft hij sindsdien verhuurd, maar Bert Melissen is tot op de dag van vandaag  nog eigenaar van het pand.

Het is niet exact bekend wanneer het pand is gebouwd. ‘Ik heb het 18 september 1964 gekocht als een melkwinkeltje van vier bij vier meter. Daar startte ik met een slagerij. Het winkeltje was wel heel erg klein en toen had ik het plan om de boel te verbouwen.’ Zijn schoonvader was aannemer en die stelde voor om de huiskamer ernaast bij de winkel te voegen. De grond ernaast was van de gemeente. Daarop kreeg de buurtwinkel zijn huidige vorm. Bert Melissen: ‘Ik heb er nooit spijt van gehad, maar zo’n supermarkt lag me beslist niet. In die dagen was een supermarkt nog relatief nieuw. En tja, wat was er nu zo moeilijk aan? Het werk ligt je of het ligt je niet. Ik wilde weer een slagerij opzetten en dan zou ik die supermarkt aanhouden.’ Bert Melissen is daarop door heel wat organisaties benaderd, waaronder de heer Van Silfhout uit Hooglanderveen waar zich een groothandel van de SPAR bevond. Met hem is hij toen in zee gegaan. Van Silfhout ging het huren. Toen die ermee ophield hebben nog tal van andere supermarktbranches de winkel in gebruik gehad: Eerst met Henk van den Brink in 1975, toen de Bingo, de Meermarkt met Ben Krijgsman en uiteindelijk keerde de SPAR terug. Op dit moment runt Wichman Worst het bedrijf.

Het pand aan de Van Noortstraat is nu al 55 jaar in zijn bezit. Bert heeft erboven met zijn vrouw twaalf jaar gewoond. ‘Ik zal je vertellen: ik ben eigenlijk helemaal niet zo honkvast.’ Over de toekomst van het pand kan hij nog weinig kwijt. Met de komst van het voorzieningengebouw op de plek van de Johannes Calvijnschool, de bouw van appartementen op het terrein van de Van Rootselaarschool en de herinrichting van het Van Noortplein stevent het gebied af op een metamorfose die zijn weerslag niet kent. En ook de supermarkt beweegt daarin mee. Bert: ‘Er gaat wel wat gebeuren. Maar ik kan er nog niets over zeggen. Ik heb begrepen dat er meer winkeloppervlakte komt.’ De bouwkundige staat van het pand is overigens prima. Het hoeft niet te worden afgebroken om weer iets nieuws op te bouwen. ‘Dit pand is inderdaad gebouwd door een geweldige architect, meneer Alfrink uit Nijkerk. De aannemer heeft het pand bekeken. Die zei dat het een oerdegelijk en fantastisch kwalitatief gebouw was. Oud? Zo oud is het niet.’

Bert Melissen heeft eerder zijn levensverhaal in een boek vervat. ‘Mijn prachtige leven beschreven’  is de titel van de autobiografie waaraan hij zijn pennenvruchten toevertrouwde.  Bert schreef twee jaar aan dit levenswerk met aandacht voor zijn leven als zakenman, vader, slager, christen, grootvader, en vele andere belevenissen. Zelf heeft hij alles op papier gezet en zijn oudste kleindochter Anne alles in de computer. Bekijkt u foto’s van de opening in 1964.

Wil je meer uit de Nijkerkerkerveense geschiedenis lezen en zien? Klik dan hier.