Het koor werd in 1923 opgericht door de heer Balster, eigenaar van een sigarenzaak in het Koolhaaspark. De achtergrond van zijn streven en dat van andere mannen van het eerste uur, was om in Nijkerkerveen een zangvereniging van de grond te krijgen. Dit omdat er in het dorp toen niet zo veel te beleven viel. Hierdoor werden bijna alle mannen uit Nijkerkerveen lid van het koor: zeventig in totaal. Er werd gezongen bij Aalt de Koning in een oude schuur. Aalt speelde op een oude orgel en Evert van Vaneveld, Niek van de Veen en Davids de Schoenmaker waren de zangers. Evert van Vaneveld was zestien jaar oud toen hij begon met zingen. Hij heeft dat meer dan vijftig jaar gedaan.

Pas vele jaren later deden ook vrouwen hun intrede en werd Halleluja een gemengde zangvereniging. In de beginjaren viel het koor al vaak in de prijzen. Ook in de jaren daarna behaalde Halleluja menige prijs. Tot begin jaren zeventig werd tijdens de uitvoeringen van Halleluja niet alleen gezongen, maar voerden de leden van de vereniging ook een toneelstuk op. Hier werd vanaf gestapt toen het koor ging repeteren en uitvoeren in de Eben Haëzerkerk. Toneel in de kerk vond men toentertijd niet zo gepast.

Op de onderstaande foto’s is te zien dat het koor deelnam aan een concours waar twee eerste prijzen werden behaald. Deze eerste prijs betrof een lauwertak. Daarnaast waren er veel medailles. Ook is op de foto’s een dagje uit te zien. De koorleden spaarden hier het hele jaar voor. Dat spaarmoment gebeurde tijdens de repetities. Ook ziet u dat Evert van Vaneveld een eremetaal opgespeld door burgemeester Hoekstra.

Ook ziet u foto’s die dateren uit de jaren zestig. Hierop staan E. van Vaneveld afgebeeld met zijn vrouw K. van Vaneveld-Mostert, respectievelijk 30 en 25 jaar lid van de Christelijke zangvereniging. Op de daaropvolgende foto’s heeft het Hare Majesteit Koningin Juliana behaagd de Orde van Oranje Nassau te verlenen aan E. van Vaneveld. De versierselen werden destijds opgespeld door burgemeester J.W. Stam.

Door een gebrek aan aanwas kwam er in 2023 een einde aan de vereniging en nam het koor met een drukbezochte receptie en een prachtig concert in de Eben-Haezerkerk op waardige wijze afscheid van haar bestaan. Halleluja was de oudste vereniging van Nijkerkerveen. Het concert kun je hieronder in zijn geheel bekijken.

Wil je meer uit de Nijkerkerkerveense geschiedenis lezen en zien? Klik dan hier.