Tijdens een prachtige muzikale kerkdienst heeft de Gereformeerde Kerk afgelopen zondagochtend afscheid genomen van Dominee Jacques Helder. Helder verlaat de Nijkerkerveense gemeente voor PG De Achthoek in Scherpenzeel waar hij tot predikant is benoemd. Helder was sinds 2009 verbonden aan het kerkgenootschap aan de Vrouwenweg. 

De muzikale omlijsting was in handen van het gezinscombo “Prijs Hem” Aan het eind van de dienst sprak Dominee Witte de vertrekkend predikant toe. Na veel woorden van afscheid ging Witte voor in gebed. Verder waren er toespraken van Burgemeester Renkema en vertegenwoordigers van de andere Nijkerkerveense kerkgenootschappen. Renkema gaf Helder een prachtige foto van de Uutkiekdag waar de drie Nijkerkerveense Dominees actief waren. Namens de diaconie van de Gereformeerde Kerk schonk Helder een cheque van 250 euro aan de Nijkerkse Voedselbank.Foto’s: Aalt Guliker.