Naast de skatebaan aan de Middelaarseweg in Hoevelaken is in februari 2020 een Jeugdontmoetingsplaats (JOP) geplaatst. Deze JOP is bedoeld om jongeren de mogelijkheid te geven om elkaar te ontmoeten in de buitenlucht. De JOP is overkapt, en biedt een plek met bankjes en een statafel. Met de jongeren zijn regels opgesteld, zodat de plaatsing van de JOP voor buurtbewoners zo min mogelijk tot last is. Daarnaast zijn politie, BOA’s en jongerenwerkers nauw betrokken bij de gang van zaken rondom de JOP.

Evaluatie
Deze zomer wordt een evaluatie gehouden om een besluit over de eventuele permanente plaatsing voor te bereiden. Bij de omwonenden van de JOP in Hoevelaken zijn enquêtes uitgedeeld, die onderdeel uitmaken van de evaluatie. Als omwonende kunt u tot en met vrijdag 6 augustus 2021 uw enquête online of via de post indienen. De enquête biedt de mogelijkheid om als omwonende uw mening over de JOP te geven.

Geluidsonderzoek
Naast de enquête zal er een geluidsonderzoek gehouden worden en zullen de meldingscijfers met betrekking tot eventuele overlast geanalyseerd worden. De uitkomsten van de evaluatie zullen met de omwonenden worden gedeeld.

Foto Kees van den Heuvel