De afgelopen dagen is er een grote hoeveelheid verpakte etenswaren uit de struiken bij de speeltuin aan de Larixlaan gehaald, ook in de groenstrook langs het spoor bij de Van Zuylenlaan werd veel eten gedumpt. Zwerfvuil wordt in toenemende mate waargenomen, misschien dat de aangekondigde statiegeldregeling op plastic flesjes en blikjes op termijn enige verbetering zal aanbrengen. Dat mensen nu ook al verpakt eten gaan dumpen, moet toch als een dieptepunt worden beschouwd. Op de foto slechts een klein deel van de weggehaalde zaken. Verder lagen er in de groenstrook tussen het spoor en de Wittenburg diverse pakken met folders. Dit betekent dat bij veel huishoudens geen folders in de brievenbus terecht zijn gekomen.

Bron en foto Henk Karelsen