Afgelopen januari is Boudewijn van der Woerd, fractievoorzitter van de VVD Nijkerk/Hoevelaken, op werkbezoek geweest bij de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Hier is met verschillende ambulancebroeders gesproken. Zij vertelden dat een van hun grote frustraties is dat weggebruikers niet altijd weten hoe te reageren op het moment dat er een ambulance met zwaailicht en sirene achter hen zit. Dit kan leiden tot situaties waarin de ambulance tijd verliest.

De afgelopen tijd is nog duidelijker geworden dat zorgverleners helden zijn. Zij verplegen onze grootouders, zetten kinderen op de wereld, verzorgen patiënten op de intensive care en vervoeren patiënten naar en tussen ziekenhuizen. Zorgverleners gaan heel ver om te zorgen dat wij gezond zijn. Zij doen wat ze kunnen, en daarbij is onze hulp soms nodig. Niet iedereen weet hoe ze moeten reageren in situaties met een ambulance met zwaailicht en sirene. Laten wij zorgen dat ambulances geen tijd verliezen die cruciaal kan zijn.

 

Er zijn een aantal richtlijnen die gebruikt kunnen worden als er een ambulance met zwaailicht en sirene achter je rijdt. Blijf altijd voorspelbaar. Rem niet plotseling, probeer je snelheid te behouden en ga niet de berm in, al helemaal niet op volle snelheid. Ambulancechauffeurs zijn getraind om de beste weg te kiezen. Als je voorspelbaar rijdt kunnen zij de beste inschatting maken over wanneer ze in kunnen halen.

Geef een ambulance met zwaailicht en sirene altijd voorrang, ook al zou jij volgens de verkeersregels voorrang krijgen. Houd je aan de verkeersregels. Ook dit zorgt dat je voorspelbaar rijdt. Kan je veilig uitwijken om een ambulance te laten passeren? Doe dit dan ook, en geef altijd richting aan zodat de ambulancechauffeur dit ook weet en hierop in kan spelen.

Maak ruimte voor een ambulance. Rijdt op een rotonde een extra rondje zodat je niet voor de ambulance blijft rijden. Is er bij een stoplicht een baan vrij? Laat deze dan leeg, ook al moet je deze baan hebben om je bestemming te bereiken. Lift nooit mee met een ambulance. Dit is levensgevaarlijk en asociaal. Een ambulance mag bij een spoedgeval overal parkeren. Houdt daar rekening mee en heb hier begrip voor. Als je hier tijd mee verliest is dat minder erg dan wanneer een ambulance tijd verliest.

Het allerbelangrijkste advies: blijf rustig! Als je rustig blijft en voorspelbaar rijdt zal de ambulancechauffeur zijn eigen weg kiezen.