Het EK-gebouw in Hoevelaken (voorheen Euretco) is al twee jaar in beeld als locatie voor de noodopvang van asielzoekers. De gesprekken zijn tussentijds gestaakt vanwege plannen voor woningbouw op deze locatie. Op het moment dat duidelijk werd dat dit plan niet haalbaar was, zijn de gesprekken hervat. Dat gaf burgemeester Gerard Renkema aan tijdens de extra raadsvergadering over de komst van de opvanglocatie Hoevelaken. Hoe de partijen denken over dit plan, wordt pas in een later stadium duidelijk. De bijeenkomst beperkte zich nu tot het stellen van vragen, waarbij ieder politieke uitspraak taboe was. Duidelijk werd wel dat er veel vragen leven bij de diverse fracties en dat deze vragen ook niet allemaal beantwoord konden worden.

Om het gevoel van onrust bij inwoners van Hoevelaken weg te nemen, moet er een strategisch veiligheidsplan komen. Burgemeester Renkema deed de toezegging om de raad iets meer informatie te geven over de opbouw van dit plan. Peter Collignon (De Lokale Partij) vindt dat het veiligheidsplan klaar moet zijn voordat de raad een besluit neemt over de komst van het centrum, maar Renkema vindt het van belang om het standpunt en mogelijke ideeën van omwonenden te horen en te kijken in hoeverre deze ideeën verwerkt kunnen worden in het veiligheidsplan.

De politie heeft aangegeven graag een post in het centrum van Hoevelaken te willen vestigen. De politie wil hier spreekuren houden voor zowel mensen die in de opvanglocatie verblijven als inwoners van Hoevelaken die vragen of klachten hebben. Ron van Ooijen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) maakte dinsdagavond duidelijk dat wordt opgetreden tegen asielzoekers die zich misdragen. ,,In het uiterste geval kan dit betekenen dat ze de opvanglocatie moeten verlaten. Voor de huisregels moeten ze ook tekenen”, gaf hij aan.

Lees de rest van het artikel op Stadnijkerk.nl