Het Nijkerkse gemeentebestuur gaat akkoord met de herbouw van een woning op de Domstraat 10 in Holkerveen en het toevoegen van twee rug-aan-rugwoningen op hetzelfde perceel. Aanvankelijk was gevraagd om vier rug-aan-rugwoningen maar dat is niet toegestaan volgens het bestemmingsplan. Domstraat 10 is nog een oorspronkelijke boerderij die in het verleden van een woonbestemming is voorzien. Gezien het huidige straatbeeld is het vanuit stedenbouwkundig oogpunt goed denkbaar dat een boerderij als deze wordt vervangen door een vrijstaande woning. Daarnaast komt de kavel voor wat betreft de vorm en de grootte overeen met vergelijkbare kavels in de buurt en is de plaatsing van de vrijstaande woning achter op de kavel ook herkenbaar bij andere kavels aan de Domstraat. Het bijbehorende bakhuisje en de schuur zijn in de loop der tijden zo vaak aangepast dat ze geen cultuurhistorische waarde meer hebben. De Omgevingsdienst heeft echter ook geconstateerd dat in een bouwwerk ten zuidwesten van de bestaande woning drie zelfstandige wooneenheden zijn gerealiseerd. Deze zelfstandige wooneenheden zijn niet toegestaan volgens het bestemmingsplan. Hierop wordt gehandhaafd.
Kees van den Heuvel