Langs de Nijkerkerstraat, tussen Hoevelaken en Nijkerkerveen maar op het grondgebied van de gemeente Amersfoort, worden diverse woningen gebouwd en twee hoge gebouwen met vier verdiepingen. Dat gebeurt in het kader van de aanpassing en uitbreiding van Knooppunt Hoevelaken door Rijkswaterstaat. Ook is er een toenemende druk op het Hoevelakense Bos
door het groeiend aantal recreanten die van de groene omgeving willen genieten. Voor de gemeenten Amersfoort en Nijkerk was deze ontwikkeling aanleiding om het hele gebied onder de loep te nemen en te bepalen hoe dit op een andere manier in te richten en beter te maken. De plannen worden woensdag 23 september gepresenteerd in dorpshuis De Dissel in Hooglanderveen. Inlopen (na afspraak) kan van 19.30 uur tot 20.30 uur en van 21.00 uur tot 22.00 uur. Vooraf aanmelden is verplicht.

De gemeenteraad van Nijkerk heeft in 2019 de toekomstvisie ‘Ons Hoevelakense Bos en Omgeving’ vastgesteld. Als vervolg hierop is het ‘Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Nijkerkerstraat Oost en West’ tot stand gekomen.

Wat zijn de plannen?

 Er is ruimte voor circa zes nieuwe woon-werkkavels.
 Aan de kopse kanten (noord en zuid) van de Nijkerkerstraat is op termijn ruimte voor twee markante gebouwen van maximaal 4 verdiepingen met bedrijfsruimte en/of woonappartementen
 Aan de westzijde van de Nijkerkerstraat komt een aantal woningen met diepe achtertuinen. Het plan biedt de mogelijkheid om in die tuinen (extra) bedrijfsruimte te bouwen. Dit zorgt voor een
aantrekkelijke combinatie van wonen en werken voor kleine zelfstandigen met bedrijf aan huis.

Gebied Nijkerkerstraat Oost
 Een openbaar toegankelijke, groen recreatieve zone die aansluit op het Hoevelakense Bos, met wandel- en ruiterpaden, hondenuitrenveldjes, natuurspeelplekken en een fietsroute.
 Herstel van houtwallen en de aanleg van nieuwe bosstroken en bloemrijke graslanden.
 Ruimte voor een aantal landhuizen.
 Een extra kavel voor een vorm van ‘sociaal wonen en middenhuur’, met circa tien wooneenheden. Dit biedt de mogelijkheid voor een wooncluster voor specifieke doelgroepen.

Verkeer en mobiliteit
 Verbeteren van de verkeersafwikkeling van en naar de A1. Dit is onderdeel van de aanpak van Knooppunt Hoevelaken en betreft met name de Amerfoortestraat, de Nijkerkerstraat en het kruispunt met de Westerdorpsstraat/aansluiting A1-Hoevelaken.
 Verbeteren van de parallelweg aan de westzijde van de Nijkerkerstraat.
 Het oude (doodlopende) deel van de Nijkerkerstraat inrichten als een 30-km zone met verkeersremmende maatregelen.
 Verbeteren van de fietsroute langs de Nijkerkerstraat in combinatie met het verplaatsen van de in- en uitrit van de coffeeshop.