Er waait een nieuwe wind door de Woningstichting Nijkerk sinds Michiel van Baarsen is aangesteld als de nieuwe directeur-bestuurder.  Hij startte in november 2022 als opvolger van interim bestuurder Vera Luijendijk en sinds zijn komst is het klimaat tussen de Woningstichting Nijkerk en de Huurdersbelangenorganisatie Nijkerk enorm verbeterd. ‘De nieuwe directeur luistert echt naar ons,” aldus een bestuurder van de HON. Van Baarsen wordt gezien als een verbinder en bruggenbouwer en dat heeft hij met zijn grote persoonlijke inzet en tal van maatregelen al behoorlijk waargemaakt. Eén van de maatregelen is onder meer het verduurzamen van het huurwoningenbestand dat door de FIX teams momenteel wordt opgepakt en enorm wordt gewaardeerd door de huurders. Inmiddels worden 300 woningen versneld voorzien van zonnepanelen. Michiel van Baarsen werkte voordat hij aanving in Nijkerk al 25 jaar in de volkshuisvesting in verschillende strategische functies. Bron Kees van den Heuvel