De Lokale Partij heeft met verontruste inwoners van de wijk de Bogen in Nijkerk gesproken over de plaatsing van windmolens. De Lokale Partij zegt geschrokken te zijn van de zorgen die bij de bewoners, in het bijzonder van de wijk de Bogen, aanwezig zijn. Naast de reeds bestaande geluidsoverlast van de A28 dreigt er ook in de wijk een windmolen geplaatst te worden. De Lokale Partij vraagt zich af of dit de juiste bestemming is.
– De risico’s en klachten van windmolens nemen steeds verder toe
– Reeds bekende informatie toont aan dat windmolens onder andere, door de geluidsoverlast een bedreiging zijn voor de volksgezondheid.
– Tevens is de slagschaduw een ongewenst effect.
De Lokale Partij geeft aan dat zij zich kritisch blijven opstellen ten opzichte van de plannen en geeft aan dat windturbines niet thuishoren in woonwijken.