Huurders Organisatie Nijkerk (HON), vertegenwoordigd door Ron Weil, en de stichtingen Stadsgezicht Nijkerk / Milieu en Natuurzorg NW-Veluwe, vertegenwoordigd door Philip Kroon, hebben op dinsdag 22 november overleg gehad om eventuele ruis op de beeldbuis te voorkomen, dit naar aanleiding van eerdere publicaties. Het was een goed gesprek waarbij inzicht in en begrip voor elkaars uitgangspunten is ontstaan. De spanning op de woningmarkt / sociale huurmarkt is evident. Het is volgens Kroon nooit de bedoeling van de “Petitie Passende Hoogbouw in Hoevelaken en Nijkerk” geweest om iets te vinden van het aantal te bouwen woningen c.q. de verdeling (35 % sociale huur). Dat is beleid van de gemeente Nijkerk.
Beide stichtingen (Stadsgezicht Nijkerk & Milieu en Natuurzorg) stellen alleen voor om minder hoog te bouwen, passend bij de Maat en Schaal van de bebouwde omgeving in Hoevelaken en Nijkerk. Minder hoog maximaal 35 meter (10 lagen) in plaats van 50 meter (14 lagen), betekent dat binnen het project andere gebouwen van bijv. 13 meter, hoger dienen te worden bijv. 28 meter! Immers het aantal te bouwen woningen (incl. sociale huur) in het project moet vanwege woning schaarste en kostendekking wel gehaald worden (zie ook de Petitie). Overigens kunt u de Petitie nog t/m 30 november a.s. tekenen via de LINK: https://petities.nl/petitions/kies-voor-passende-hoogbouw-in-nijkerk-en-hoevelaken?locale=nl
De petitie (huidige stand 900 handtekeningen, gewenst 1000 stuks!) wordt a.s. donderdag 24 november 20 minuten voor aanvang van de Raadsvergadering over de Toekomst van Nijkerk
(Omgevingsvisie) aan de Voorzitter Burgemeester Renkema aangeboden.