Het is allemaal nog een voorlopig ontwerp, maar mochten de plannen voor de nieuwbouw voor verzorgingscentrum Sint Jozef en uitbreiding van basisschool Het Baken in Nijkerk worden uitgevoerd, zoals dat in eerste instantie is gepresenteerd, dan gaat dat nog een heel karwei worden om alle functies goed in te passen. Bij het ambitieuze plan zijn liefst dertien organisaties betrokken, waaronder Woningstichting Nijkerk, Beweging 3.0, de Stichting Philadelphia, het Corlaer College en Oefentherapie Nijkerk. Hun doel is een ‘leefgemeenschap’, waar wonen, welzijn, ontmoeting en dienstverlening centraal staan.

Er komt op deze prominente plek in de Nijkerkse binnenstad niet alleen een nieuw gebouw met appartementen (tot maximaal zes lagen hoog) voor ouderen en mensen met een zorgvraag. Er wordt ook invulling gegeven aan ‘wonen met een plus’. Naast de juiste zorg voor de ouderen biedt het Nieuwe Sint Jozef straks verschillende maatschappelijke voorzieningen waar iedere Nijkerker gebruik van kan maken. Onder meer komt er ruimte voor een soort buurtcentrum. Verder wordt basisschool Het Baken, dat nu noodgedwongen ligt verspreid over twee locaties, uitgebreid met vijf lokalen.  Ruimtegebrek is de reden dat de basisschool moet uitbreiden, maar datzelfde ruimtegebrek zorgt er nu ook voor dat met de nieuwbouwplannen een propvol programma in de driehoek Torenstraat, Huserstraat en Groenestraat wordt gerealiseerd. Wie straks zijn of haar kind volgens het kiss&ride principe wil uitzwaaien moet de auto neerzetten langs de toch al drukke Torenstraat en vervolgens moet de drukke Torenstraat worden overgestoken. Op diezelfde Torenstraat is het laden en lossen voorzien voor vrachtwagens. En de Huserstraat, een smal lief straatje achter de RK-kerk, krijgt het ook voor de kiezen. Daar komt de ingang van een ondergrondse parkeergarage voor bewoners en personeel. En zo zijn er meer signalen die erop wijzen dat het programma van eisen misschien wel het uiterste gaat vergen van degenen die er gebruik van gaan maken.

Dat verzorgingscentrum Sint Jozef is afgedaan, is een feit, maar mogelijk kan nog eens kritisch worden gekeken naar de nieuwbouwplannen. In het najaar van 2022 wordt het definitieve plan naar buiten gebracht en kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Passen Sint Jozef of Het Baken nog wel in zo’n druk programma? Misschien moet iemand opstaan die het eerlijke verhaal durft te vertellen dat er wellicht geen plek meer is voor een Sint Jozef of Het Baken in het perspectief zoals de plannenmakers het hebben voorzien. De initiatiefnemers worden bij dat denkproces veel wijsheid toegewenst.

Column van Kees van den Heuvel