Het college heeft besloten de mogelijke voortzetting van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) in het centrum van Hoevelaken te steunen. De huidige BIZ loopt af en moet daarom formeel worden verlengd. Of deze huidige BIZ daadwerkelijk wordt verlengd is nu eerst aan de gemeenteraad. Daarna bepalen de ondernemers bij de formele draagvlakmeting zelf of deze voor vijf jaar wordt verlengd. 

In het centrum van Hoevelaken is al een aantal jaren een BIZ actief. Dit tot veel genoegen van de ondernemers, die zijn verenigd in Hartje Hoevelaken. Eerder hebben de ondernemers bij een informele draagvlakmeting aangegeven positief te staan tegenover voortzetting van de BIZ. Wethouder Mariëlle Broekman steunt de BIZ van harte: “Een bedrijfsinvesteringszone is een mooie  manier van samenwerking tussen ondernemers. Zij draagt positief bij aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van het centrum van Hoevelaken. Ik wens de initiatiefnemers alle succes”. 

Draagvlakmeting

Het college stelt nu de gemeenteraad voor om de BIZ-verordening vast te stellen. Dat gebeurt naar verwachting in oktober. Vervolgens kan er een formele draagvlakmeting onder de betrokken ondernemers plaatsvinden. De gemeente houdt deze draagvlakmeting dan begin november 2021. De BIZ gaat door als 50% van de betrokken ondernemers heeft gestemd en daarvan minimaal tweederde voor de instelling van de BIZ is. Kiezen ondernemers voor de BIZ, dan wordt deze vanaf 1 januari 2022 ingesteld.

Bekostigen van activiteiten

De BIZ is een gemeentelijke belasting die geheven wordt onder gebruikers van panden die hun winkel of onderneming hebben binnen een bepaalde zone. Het geld komt in de vorm van een subsidie terug. Een speciaal opgerichte BIZ-stichting ontvangt deze subsidie om hiermee vooraf afgesproken activiteiten te bekostigen.