De begroting van de gemeente Nijkerk laat in de jaren 2024 en 2025 een positief saldo zien. Maar in 2026 en 2027 sluit Nijkerk in de min. Dat blijkt uit de meerjarenbegroting 2024-2027 die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd. De gemeenteraad bespreekt de nieuwe begroting op 2 november.

Het nadelige resultaat in de jaren 2026 en 2027 is zorgelijk. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere inkomsten van het Rijk. Ook andere gemeenten hebben hiermee te maken. Het college denkt nu al na over oplossingen. Wethouder Audrey Rohen van Financiën: “We willen graag samen met onze inwoners en de gemeenteraad ideeën bespreken om de begroting in 2026 en 2027 sluitend te krijgen. We werken een voorstel uit hoe we dit willen aanpakken. Dit procesvoorstel presenteren we in oktober aan de gemeenteraad.” 

College zet vol in op de bouw van nieuwe huizen 

De begroting 2024-2027 bevat geen nieuw beleid, maar is een uitwerking van de uitgangspunten die de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld. Zo zet het college vol in op de bouw van huizen en openbare voorzieningen. Andere belangrijke onderwerpen zijn welzijn en preventie. Ook het tegengaan van illegale activiteiten (ondermijning) krijgt extra aandacht. Dit zijn slechts enkele onderwerpen. De begroting zelf geeft een vollediger beeld van alle ambities en plannen.