Raadslid Hans Lok (ChristenUnie/SGP) heeft vragen gesteld over hoe de grote hoeveelheid afval bij grote evenementen tegen kan worden gegaan. Het is een beeld wat veel inwoners van de gemeente Nijkerk zullen herkennen: na grote evenementen zoals op Boerenmaandag en Koningsdag liggen er grote hoeveelheden plastic wegwerpbekertjes op de grond. Die grote hoeveelheid afval is onwenselijk, bovendien is de hele gang van zaken milieuonvriendelijk en niet duurzaam. Omdat de productie van dergelijk single-use plastic klimaatonvriendelijk is, zou de fractie ChristenUnie-SGP willen zien dat dit wordt vervangen door bijvoorbeeld harde bekers, waarop dan statiegeld wordt geheven. Dat zorgt voor een milieuvriendelijker en duurzamer gebruik van materialen en minder afval op straat.
De fractie ChristenUnie-SGP heeft de volgende vragen gesteld:
1. Is het College op de hoogte van deze situatie, en vindt het college dit ook onwenselijk?
2. Is het College voornemens aanvullende eisen te stellen bij het verlenen van vergunningen voor grote evenementen, zoals op Boerenmaandag en Koningsdag om tot minder afval en een milieuvriendelijkere aanpak te komen? Zo nee, waarom niet?
3. Is het College voornemens om het gebruik van harde bekers in plaats van wegwerpbekers in die aanvullende eisen op te nemen? Zo nee, waarom niet?
4. Is het College voornemens om het heffen van statiegeld in die aanvullende eisen op te nemen? Zo nee, waarom niet?
5. Welke andere maatregelen overweegt het College, om dergelijke grote hoeveelheden afval te voorkomen bij voornoemde en soortgelijke evenementen