De CDA-raadsfractie in de gemeente Nijkerk heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over vragen die leven bij bewoners van de Oranjebuurt.

CDA raadslid Bert Veldhuizen: ’’Het CDA vindt het belangrijk om te horen wat er speelt onder onze inwoners. Daarom hebben wij in mei dit jaar een wijkavond georganiseerd in de Oranjebuurt. We zijn in gesprek gegaan met ongeveer 50 bewoners. Uit deze avond zijn vragen, opmerkingen en actiepunten gekomen. Wij zijn in juni daarover in gesprek gegaan met wethouder Oosterwijk. De schriftelijke reactie die wij recent ontvingen gaf echter nog steeds onvoldoende duidelijkheid.”  

CDA raadslid Trudy Doornhof: “Het CDA vindt veiligheid en een goede inrichting van de leefomgeving erg belangrijk. Als inwoners daar niet tevreden over zijn moet de gemeente hun vragen, opmerkingen en klachten oppakken. Van bewoners in de Oranjebuurt hoorden wij dat de gemeente niet reageert op hun klachten. 

Veldhuizen:” Inbreng van onze bewoners is van belang. In dit geval leefden er vragen en zijn er suggesties gedaan over de snelheid op de Oranjelaan, de bereikbaarheid voor de hulpdiensten in enkele straten van de Oranjebuurt en het tegengaan van de parkeeroverlast. We begrijpen dat niet alle suggesties uit te voeren zijn maar verwachten wel dat hier naar gekeken wordt en dat dit op een goede manier gecommuniceerd wordt” Het CDA heeft daarom besloten een aantal vragen opnieuw voor te leggen aan het college.