Toekomstige woningbouw moet gaan plaatsvinden in het gebied Luxool, op de plek van de huidige sportvelden. De sportvelden dienen na 2030 te verhuizen naar het gebied tussen de Oude Amersfoortseweg en de spoorlijn Amersfoort-Zwolle. Dat vindt het CDA in de gemeenteraad van Nijkerk.  Fractievoorzitter Joop van Ruler namens de Christen-Democraten: ‘Wij denken aan het gebied Luxool, waarbij hoogbouw rondom het station mogelijk is, en dat geldt ook voor het tegenover gelegen gebied waar nu Bronswerk is gevestigd. Dat vraagt wel een goede verkeersontsluiting. De sportvelden kunnen we situeren tussen de Oude Amersfoortseweg en de spoorlijn en de Amersfoortseweg, met bebouwing tegen de spoorlijn en met een ingang tegenover het zwembad. Het huidige landschap op Slichtenhorst kunnen wij dan behouden. Verder is woningbouw mogelijk bij de Havenkom (hoogbouw) en bij of in combinatie met het (nieuwe) winkelcentrum Paasbos. Bij Nijkerkerveen zien wij, nadat deelplan 3 is afgerond (richting Laakweg), nog ruimte tussen de huidige kern en de Amersfoortseweg.’

Het CDA wil zo min mogelijk het overige landschap aantasten en zit al helemaal niet te wachten op de grootschalige woningbouwplannen die door de regio eventueel zouden kunnen worden opgelegd. Van Ruler: ‘De ruimte die wij hebben is beperkt en dat betekent dat wij keuzes moeten maken. Die keuzes worden in dit koersdocument nog maar ten dele gemaakt. Enerzijds lezen wij genuanceerde uitgangspunten, zoals behoud van onze identiteit, behoud van het landschap en ruimte voor onze boeren en daar staan wij volledig achter. Anderzijds lezen wij over een groei naar 60.000 inwoners, met forse woningbouw in ons buitengebied, dus aantasting van het landschap en veel minder ruimte voor de agrarische sector en dat is niet de richting die wij op willen.

De raad heeft eerder besloten tot een bouwtempo van 250 woningen per jaar tot 2030 en dat wordt nu doorgetrokken tot 2040. Maar als de regio daarom vraagt dan is het college bereid dat aantal te verhogen naar 350 woningen per jaar. Het CDA vindt dat niet de regio ons bouwtempo bepaalt, want dat bepalen wij zelf en dat leggen wij straks vast in een nieuwe omgevingsvisie. Met een amendement van CU-SGP, mede ingediend door DLP en het CDA hebben wij het koersdocument op dit punt gecorrigeerd.’

Bron Kees van den Heuvel