Het CDA Nijkerk-Hoevelaken wil meer ruimte om via woningsplitsing kleinere woningen te realiseren. Hiermee zouden vooral jongeren meer kans kunnen krijgen op een woning.

CDA-raadslid Harry Bokkers: ‘In het huidige beleid staat voorgeschreven dat er bij woningsplitsing sprake moet zijn van een minimale oppervlakte van 50m2. Wij hebben al geluiden ontvangen dat door deze regels sommige woningsplitsingen niet door kunnen gaan. Terwijl juist de woonruimten die ontstaan door woningsplitsing, vaak betaalbaar zijn en bereikbaar voor bijvoorbeeld jongeren.’

Daarom stelt de CDA-fractie schriftelijke vragen aan het college van B&W. Hierin vraagt de fractie of het college het eens is dat met het verlagen van de 50m2 norm, er meer betaalbare woonruimten voor bijvoorbeeld jongeren kunnen worden gerealiseerd. Ook vraagt de fractie of het college van plan is het beleid te herzien, en de grens van 50m2 te verlagen.

‘Voor het CDA is dit, naast betaalbaar bouwen en het inzetten op bijvoorbeeld tiny houses, een manier om jongeren weer kans te geven op de lokale woningmarkt’ aldus CDA’er Harry Bokkers.