Al in 2019 stelde Pam van de Weijer-Feuerstein, raadslid voor het CDA, schriftelijke vragen over het onveilige kruispunt Venestraat – Torenstraat in het centrum van Nijkerk. De gemeente stelde daarop een extern onderzoek in. Nadat adviezen daaruit werden uitgevoerd, zou de veiligheid volgens de gemeente beter worden. Ook gaf de toenmalig wethouder aan, dat het duidelijker werd, wanneer de andere kruispunten rondom het centrum dezelfde aanpassingen kregen. Inmiddels zijn vrijwel alle kruispunten in het centrum op eenzelfde wijze aangepast. CDA-raadslid Pam van de Weijer: “Nog steeds hoor ik bijna wekelijks dat op de kruispunten in het centrum ‘bijna-ongelukken’ plaats vinden. Het gaat hier om veel kinderen, ouders en ouderen die fietsend of wandelend zich rondom het centrum bewegen. Dat is prachtig, maar het moet wèl veilig. Iedereen die hierom heen woont, ziet dat het gewoon echt een keer goed misgaat. Dat is niet uit te leggen!”

De fractie van het CDA wil het college dan ook oproepen om de oude verkeerssituatie terug te brengen, of andere drastische maatregelen toe te passen. Zodat op die manier fietsers en wandelaars beter beschermd zijn op deze levensgevaarlijke kruispunten.