Door groei van het aantal leerlingen is er bij basisschool “Het Baken” aan de Groenestraat in Nijkerk een tekort aan lokalen ontstaan. Een aantal groepen is nu gehuisvest in een nieuwe schoolgebouw in de Nijkerkse woonwijk Doornsteeg, maar dit is een tijdelijke oplossing. Het CDA in Nijkerk maakt zich, bij monde van raadslid Harry Bokkers, grote zorgen over deze ontwikkeling en heeft de volgende vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders:

1.       Is het college het met ons eens dat het voor een school belangrijk is op één locatie school te zijn.

2.       Is het college ervan op de hoogte dat ouders hun kinderen dagelijks naar twee verschillende locaties moeten brengen en halen. Dit veel extra verkeersbewegingen zijn van kinderen en ouders.

3.       Wat gaat de gemeente doen om alle groepen van Basisschool “Het Baken” op korte termijn aan de Groenestraat of de directe nabijheid daarvan te huisvesten?

Foto Kees van den Heuvel