De Adviseur Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Nijkerk meldt dat de tijdelijke mobiele camera bij winkelcentrum Paasbos gedurende acht weken (december 2020 en januari 2021) nauwelijks incidenten heeft geregistreerd. Dat heeft de Huurdersorganisatie Nijkerk van deze adviseur vernomen. Op basis van het aantal incidenten nabij het winkelcentrum zal het college straks een keuze maken over het al dan niet plaatsen van acht vaste camera’s rondom het winkelcentrum Paasbos.  Destijds informeerde de Huurdersorganisatie Nijkerk de gemeente Nijkerk dat de mobiele camera de voorzijde van het winkelcentrum (Hoefslag) niet in beeld had. In die tijd meldden bewoners hen een tiental incidenten, die niet door de camera waren geregistreerd.
‘In de praktijk is het zo dat overlastgevers zich afwisselend naar de voorkant en achterkant van het winkelcentrum verplaatsen, al naar gelang de aanwezigheid van politie, buurtwacht en mobiele
camera. Het terrein kan in zijn geheel worden gedekt door acht vaste camera’s. Permanente aanwezigheid van de politie is onhaalbaar. Vaste camera’s zullen naar onze verwachting preventief
werken, ook inzake het illegaal dumpen van afval.’

Foto HON