Het personeelstekort op de arbeidsmarkt raakt ook het ambtelijk apparaat van de gemeente Nijkerk. Burgemeester Renkema wil dat er extra wordt geïnvesteerd in vakbekwaam personeel. Bij alle projecten in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen heeft de gemeente meer dan stevig een beroep moeten doen op de ambtelijke organisatie om het schip drijvend te houden, stelt de burgervader.

,,Dit kan zo niet blijven doorgaan en daarom zullen we daarin ten behoeve van onze samenleving moeten gaan investeren. Anders kunnen we onze inwoners, onze samenleving niet goed kunnen blijven bedienen. We blijven daarin ambitieus, maar wel met realiteitszin. Ik blijf hoopvol omdat ik heb gezien dat we een beroep mogen doen op onze gedreven ambtelijke organisatie. Een beroep kunnen doen op onze constructieve gemeenteraad die met enthousiasme werkt aan de toekomst van Nijkerk. Maar wat eigenlijk het allerbelangrijkste is dat we een beroep mogen doen op onze samenleving. Het afgelopen jaar hebben bijvoorbeeld  veel  vrijwilligers en bedrijven in Nijkerk, zich ingezet voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Door gastvrij te zijn en hun huis, spullen en tijd beschikbaar te stellen.

Ik ben hoopvol omdat we op heel veel manieren investeren in onze gemeenschap. Bedrijven die plannen maken voor vernieuwing en/of uitbreiding. Maatschappelijke organisaties en mantelzorgers die zich inzetten voor onze kwetsbare inwoners. Vrijwilligers die op velerlei terreinen actief zijn, namens kerken, instellingen en verenigingen. Mensen die actief zijn bij de brandweer, bij de sport, op het gebied van cultuur. Meer dan genoeg om in 2023 verder aan te mogen bouwen, om samen aan te werken, om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Ik wens ons een open, respectvol, luisterend, niet direct oordelend, constructief, participerend, samenbindend Nijkerk toe.’’