Burgemeester Renkema en wethouder Harke Dijksterhuis hebben gesproken met de mensen die protesteren tegen het woonwagenbeleid van de gemeente Nijkerk. Zij voerden met spandoeken aan dat ze meer woonwagenstandplaatsen willen hebben en tegen het sterfhuisbeleid zijn van woonboten. Dijksterhuis: ‘Ik heb een paar weken geleden ook al met één van de ambtenaren overleg met hun gehad. Wij hebben uitgelegd hoe ons beleid in elkaar zit.’ In de Woonvisie is reeds opgenomen dat er ruimte vrijkomt voor vijf extra woonwagenplekken in de Nijkerkse woonwijk Doornsteeg. ‘ Verder werd verder een beetje gesuggereerd dat het woonbotenbeleid in Nijkerk een uitsterfbeleid is. Dat valt wel mee. We hebben 7 a 8 ligplekken in de haven. Als daar een plek vrijkomt, omdat het verkocht wordt, dan ontstaat weer ruimte voor nieuwe mensen. Dat verhaal hebben we goed uitgelegd en met hen zijn afspraken gemaakt hoe we hen kunnen helpen in de zoektocht die zij hebben. De actie was vooral bedoeld om aandacht te vragen voor dit vraagstuk en dat hebben ze gekregen. Na het gesprek met de burgemeester en mij hebben ze op den duur besloten om het protest in deze zin af te breken, maar we blijven met hen in gesprek’, aldus Dijksterhuis.

Foto en bron Kees van den Heuvel