Een bruggetje tussen de straten Hooiland en Doornsteeg in de nieuwbouwwijk Doornsteeg in Nijkerk blijft bestaan. Het is altijd gepland geweest, zo stelt wethouder René Windhouwer na klachten van een buurtbewoner. In februari heeft de wethouder een bezoek gebracht bij de bewoner om de situatie te bekijken en een toelichting te ontvangen. Het gemeentebestuur stelt dat er geen redenen zijn om te twijfelen aan zorgvuldige communicatie richting de omwonenden. De conclusie is dat het bruggetje op de huidige plek gehandhaafd blijft en dat een verbinding/voetgangsoversteek altijd gepland is geweest. Om het oneigenlijk gebruik tegen te gaan van onder andere bezorgdiensten en soms zelfs autoverkeer wordt voorzien in een afzetting voor het bruggetje. Bron Kees van den Heuvel