De Nijkerkse Bridgeclub verzorgt samen met de Stichting Bridge Leren ook dit najaar een bridgecursus voor beginners. Deze start op 30 september en bestaat uit 12 lessen. Voor deze cursus kan men zich zowel als paar als alleen opgeven. De lessen worden met behulp van audiovisuele apparatuur, op een moderne en begrijpelijke wijze aangeboden. Na enkele lessen wordt de theorie in de praktijk gebracht. Dus vanaf het begin wordt er gespeeld en juist dat maakt het zo prettig om deze cursus te volgen. In januari 2020 volgt deel 2 dat eveneens uit 12 lessen bestaat. De lessen worden op maandagavond gegeven (behalve op 7 oktober) in Het Paashuis, Goudenregenlaan 1 Nijkerk. Het cursusgeld bedraagt  € 85,– (exclusief lesmateriaal en consumpties). De gevolgde lesmethode is Start met Bridge. Bridge is een boeiend kaartspel dat, thuis of in verenigingsverband, door honderdduizenden mensen wordt gespeeld. Het is een denksport voor jong en oud en een uitstekende manier om nieuwe sociale contacten te maken. Zo ontstaat er menig gezellig spelersgroepje. De basisregels zijn eenvoudig te leren, maar het spel heeft een enorme diepgang. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij  Hetty Adolfs, telefoon 033-2451163 e-mail Hetty.adolfs@upcmail.nl of de website www.bridgeleren.nl

Foto Harry Koelewijn