Langs de Veenslagenweg staan lindebomen die vrij dicht op elkaar staan. In de afgelopen 35 jaar zijn deze lindes zo groot gegroeid, dat de kronen van de bomen in elkaar grijpen. Na overleg met aanwonenden is besloten om 29 bomen om en om te kappen. Ook vanuit het oogpunt van beheer is dit beter voor de bomen die blijven staan. Het straatbeeld zal niet veel veranderen. Doordat de rij bomen in de lengterichting van de straat blijft staan. Tijdens het rooien van de bomen kunnen bewoners overlast ervaren. Soms is het bijvoorbeeld nodig om uw auto te verplaatsen. De inwoners krijgen van de aannemer nog een brief met meer informatie over het tijdstip en de maatregelen die nodig zijn. Het bedrijf dat de bomen in de gemeente Nijkerk gaat rooien is Flier boomspecialisten.