Het is gevaarlijk je aan een onderwerp te wagen waar je eigenlijk te weinig van af weet. Maar ik voel er wel iets bij, dus waag ik het erop. Geen diepgewortelde overtuiging dus en ook geen scherp gekruid betoog, maar wel een oprecht gevoel: ik vind het ontzettend jammer dat er – nu de lente overgaat in zomer – overal bloemrijke bermen sneuvelen. Het mag dan volgens de maaiplanningen van gemeenten, provincies, waterschappen en/of rijksoverheid verlopen, het blijft zonde dat die kleurenpracht ineens zomaar verdwijnt.

Eind april knutselden we hier thuis bloembommetjes die we in de berm bij de nieuwe woning van mijn ouders (in Zeewolde) dropten. Vorige week stelden we glunderend vast dat de eerste bloemen uit onze zadenmix bloeiden. En nu is alles weg. In één klap met de grond gelijk gemaakt. Net als op de Zeedijk een paar weken geleden…

Nu kan ik de boze burger uit gaan hangen en roepen dat het een grote schande is, maar er is ongetwijfeld een (goede?) reden dat bermen gemaaid worden. In de afgelopen jaren is er in Nijkerk veel discussie geweest over de staat van het groenonderhoud. Storen diegenen die zich daar het meest over opwinden zich ook aan rommelige bermen of is ‘slecht onderhoud’ volgens hen vooral af te lezen aan groen tussen de stoeptegels? Vast staat dat smaken in elk geval verschillen. Op zoek naar meer informatie over het hoe en waarom van het maaien, stuitte ik op een artikel van afgelopen zaterdag op maxmeldpunt.nl waarin de vraag ‘Waarom wordt de berm nu al gemaaid?’ centraal staat. Daarin lees ik dat verantwoordelijke overheden bij het opstellen van een maaiplanning rekening houden met onder meer (verkeers)veiligheid en ook met de functie die het gras heeft (liever niet teveel bloemen op een grasveld dat dienst doet als speelterrein). Helaas kan ik op nijkerk.eu geen maaiplanning of overwegingen daarover vinden.

Maar voor het geval het op korte termijn herijkt moet worden: ik ben voor bloemetjes en voor bijtjes. Voor ecologisch bermbeheer. En als er dan toch gemaaid moet worden, geeft dat ons in elk geval een mooie aanleiding om massaal nieuwe bloembommetjes te kleien met bloemzaden die je in juni kunt zaaien (voor wie net zo’n leek is als ik: op internet is genoeg te vinden over welke zaden je nu moet hebben en Natuurmonumenten heeft een goed recept voor de bommetjes). Wie doet er mee?

Nelleke den Besten – De Stad Nijkerk