Woensdag 20 maart zijn insinuaties gedaan door een anonieme briefschrijver bij NijkerkNieuwsNL, die ook weer anonieme bronnen opvoert vanuit het stadhuis, over de plannen voor de binnenstad om het maaiveldparkeren. De in de genoemde brief genoemde ‘feiten’ zijn niet waar. Dat stelt John Douglas, gemeentelijk woordvoerder namens de gemeente Nijkerk, die persoonlijk geen mening wenst te ventileren over het voorval. ‘ Maar zo krijg je wel dat mensen zich gaan wapenen en dat het bijna een soort van hetze wordt.’ Er is volgens hem nog niets in kannen en kruiken over de binnenstad en er is nog volledige inspraak mogelijk.

Donderdagavond 21 maart werd een inspraakbijeenkomst gehouden in de Schakel over het maaiveldparkeren in een deel van de binnenstad. John Douglas: ‘De teneur van de avond is dat mensen teleurgesteld zijn: dat het niet zo snel gaat en er niet goed wordt geluisterd. De mensen hebben het idee dat ze allerlei zaken hebben ingebracht en dat het qua parkeren een gesloten boek is of dat een groot aantal zaken al geregeld is. Wat ik heb aangegeven vanavond, is dat mensen hun belemmeringen kunnen aangeven over het mogelijk autoluw maken van de Nijkerkse binnenstad. Er is complete vrije inbreng.’ De mensen zijn daar echter nog niet gerust op, zo blijkt uit de reacties. John Douglas: ‘Ik merk heel veel ruis op de lijn. Mensen laten zich beïnvloeden vanuit anonieme berichten en werkgroepen. Ik betreur het dat als wij een democratisch proces lopen en eigenlijk met elkaar in gesprek hierover willen, dat dan anoniem onware dingen worden gemeld. Dat verhaal klopt helemaal niet. Dat is heel erg jammer. Ik had net nog een bewoner die dacht dat het over woningbouw ging en over de verdere ontwikkeling van het Kerkplein. Dat is ook een project, maar dat is niet hetgene waar we het vanavond over hebben. Zo krijg je wel dat mensen zich gaan wapenen en dat het bijna een soort van hetze wordt. ’

Op 28 maart volgt nog een inloopbijeenkomst voor het gebied rondom de parkeergarage De Bonte Koe. Eind maart worden twee klankbordgroepen geformeerd die in april en mei bijeenkomen. Het advies van de klankbordgroepen wordt in juni voorgelegd en daarna is ook een voorlopige besluitvorming door het college.  In september volgt de definitieve besluitvorming.

Tekst Kees van den Heuvel
Foto’s Aalt Guliker