Ja, de bewoners wisten af van de voorwaarden toen ze hun tiny house aan de Ds. Kuypersstraat in Nijkerk gingen bewonen. Na twee jaar moesten ze hun tijdelijke woning weer verlaten. Maar als dat moment aanbreekt en je hebt nog geen vervangende (huur)woning gevonden, dan dreigt de paniek toe te slaan.

Diverse bezorgde bewoners van zo’n tiny house slaken een noodkreet. Ze willen wel verhuizen naar een andere woning, maar er is geen vervangende huisvesting voorradig. ‘Ik heb me ingeschreven voor diverse woningen, maar ik kom niet aan de beurt,’ aldus een bewoonster die anoniem wil blijven. Twee jaar geleden was het nog hosanna wat de klok sloeg, omdat ze een eigen huisje had, maar nu heeft de stress toegeslagen. Nog drie maanden en 9 dagen. Dan moet ze de woning verlaten en ze weet niet waar ze naartoe moet. ‘Ik had graag meer hulp van de Woningstichting Nijkerk willen hebben, want er is gewoon niks.’ Ze wil in verband met haar werk en haar zoon ook niet wonen in bijvoorbeeld Soest. ‘Een termijn van twee jaar is te kort voor spoedzoekers’.  Ze pleit voor bewoning van maximaal vijf jaar, zoals dat ook geldt voor asielzoekers en jongeren tot 28 jaar. In de woningen zitten vooral mensen met een sociale problematiek en die hebben met een eigen huisje ook een stuk eigenwaarde en structuur kunnen opbouwen. Volgens de bezorgde bewoners is de kans groot dat als iemand weer zonder huis komt te zitten, ze vervallen in hun oude gedrag.

Peter Toonen, directeur van de Woningstichting Nijkerk, is duidelijk. De WSN houdt vast aan het contract. ‘De consequenties waren bekend.’ Als hij daarvan zou afwijken, dan zou hij een permanent huurcontract moeten aanbieden. Mocht de WSN een uitzondering maken voor mensen zonder vervangende huisvesting, dan willen anderen zich ook niet meer houden aan het contract. Bovendien zijn er afspraken gemaakt met de gemeente Nijkerk. De woningen zijn slechts tijdelijk en zullen op den duur ook afgebroken moeten worden. Toonen wil zeker niet bot overkomen; hij zegt bijna wekelijks contact te hebben over de naleving van de contracten van de bewoners van de tiny houses. Voor drie van de vier bewoners die op korte termijn hun tiny house moeten verlaten is inmiddels een oplossing gevonden, aldus Toonen. Maar op termijn dienen ook anderen hun woning te verlaten.

Bron Kees van den Heuvel