Op zaterdag 25 juli zal ds. Leendert W. van der Sluijs online een benefietconcert geven op het kerkorgel van de Hervormde kerk, ten bate van deze oudste kerk van Nijkerkerveen. Het concert met bekende psalmen en christelijke liederen zal van 11.00 – 12.00 uur via de website www.hervormdnijkerkerveen.nl live te beluisteren zijn, en is daarna daar ook terug te luisteren.

Wilt u en wil jij aan deze mooie actie meedoen en tijdens of na het concert een gift geven voor de instandhouding van deze kerk? Maak dan een gift over op het bankrekeningnummer van de kerkrentmeesters van de hervormde gemeente: NL88 RABO 0347 8181 61, met de vermelding ‘orgelconcert’. Bij voorbaat hartelijk dank!