Op de repetitieavond van12 september werd mevrouw Annie Zwarts gehuldigd vanwege het feit dat ze 40 jaar onafgebroken lid is van de zangvereniging. De voorzitter mevrouw Helma Bronkhorst spelde Annie een gouden speld (in de vorm van een vioolsleutel) op en feliciteerde haar met deze prestatie. Natuurlijk werd dit vergezeld met een prachtige bos bloemen