Maandag 3 oktober 2022

Onderwerp: Veranderend gedrag bij dementie

Gastspreker: Psycholoog Daniëlle Kok-van der Heijden

Gedrag kan tijdens dementie op vele manieren veranderen. Hoe ontstaat veranderend gedrag bij dementie, wat veroorzaakt het andere gedrag, kan je daar iets aan doen en hoe kan je het beste reageren?

In het Alzheimer Café Nijkerk op maandag 3 oktober a.s. komt Daniëlle Kok-van der Heijden, werkzaam als psycholoog bij Beweging3.0, deze vragen en zaken nader toelichten.

Er is, zoals altijd, weer alle gelegenheid voor het stellen van vragen.

Het Alzheimer Café geeft  voorlichting aan mensen met (vermoeden van) dementie, hun partners, familieleden of vrienden en voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp.

U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis.

Inloop: vanaf 19.00. Het programma start om 19:30 uur en eindigt om 21:00 uur

Locatie: Interakt Contour, Oranjelaan 79, Nijkerk.

Informatie: 033-2474830

www.alzheimer-nederland.nl/nwveluwe