Het bouwplan voor het Filippo-terrein op de Jacob de Boerweg in Nijkerkerveen, officieel bekend als bouwproject ‘De Goede Woning’, kan starten. Alle bezwaarschriften zijn van tafel. Dat bevestigt Peter Toonen, directeur van de Woningstichting Nijkerk. Van alle bezwaarschriften waren drie zienswijzen overgebleven, maar voor alle drie is een maatwerkoplossing gevonden. Een groot compliment voor mijn projectleider, aldus Toonen. De schop gaat in het voorjaar van 2022 in de grond. Dat lijkt nog redelijk lang, maar er moet nog veel geregeld worden zoals de vergunningaanvraag, het woonrijpmaken en de sloop van de oude opstallen.  Er worden door de Woningstichting Nijkerk zes tweekappers en 29 laagbouwwoningen gerealiseerd op deze locatie. ‘Ik wil Nijkerkerveen feliciteren en met name de senioren in het dorp. Via het project wordt veel doorstroming op gang gebracht, aldus Toonen.

Naar aanleiding van de zienswijzen is nader onderzoek gedaan naar de milieukundige uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Hierbij moet gedacht worden aan nader ecologisch onderzoek en de noodzaak tot het nemen van maatregelen die negatieve effecten verminderen of wegnemen  voor (het leefgebied van) de steenuil. Verder is met het Waterschap Vallei en Veluwe en Woningstichting Nijkerk gewerkt aan de totstandkoming van een waterhuishoudkundig plan. Ook is intensief gesproken met een aantal indieners van zienswijzen over de inhoud van hun zienswijze en het nemen van maatregelen om tegemoet te komen aan de impact van het plan op hun woon- en leefomgeving.

Bron Kees van den Heuvel

Foto Aalt Guliker / Kees van den Heuvel