Bewoners van de Grieglaan in Nijkerk beklagen zich erover dat de afvalcontainers naast de Maranathaschool overvol zijn en vaak te laat worden geleegd. Dit is het beeld van afgelopen weekeinde. De oud papier- en luiercontainers worden pas dinsdag geleegd en opgeruimd, maar nu al zijn de bakken helemaal vol en dreigen de weerselementen invloed te krijgen op het restant afval dat naast de containers wordt neergezet.