De gemeente Nijkerk gaat door met een krachtige aanpak van ondermijning. De nadruk blijft ook de komende jaren liggen op het bestrijden van witwassen, fraude, drugs en mensenhandel. De gemeente heeft dit recent in een plan van aanpak vastgelegd.

Ondermijnende criminaliteit heeft gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Bij het telen van hennep is het risico op brand groot. En bij het produceren van drugs is sprake van explosiegevaar of het vrijkomen van levensbedreigend gassen. De dumping van drugsafval vervuilt de bodem en ons drinkwater. Bij zorgfraude worden de meest kwetsbare personen uit onze samenleving de dupe. Mensen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben en fraudeurs gebruiken het geld om er zelf beter van te worden. Hierdoor stijgen de zorgkosten en ook hier krijgt de samenleving de rekening gepresenteerd. Kortom: iedereen kan vroeg of laat met ondermijning te maken krijgen.

In Nijkerk richt de aanpak van ondermijning zich met name op witwassen, fraude, drugs en mensenhandel. Dat was al langer het geval en dat blijft ook de komende jaren zo. Burgemeester Gerard Renkema: “We hebben voor de aanpak van ondermijning een lange adem nodig. Daarom willen we de aanpak die er al is voortzetten. We letten op het voorkomen én het tegengaan van ondermijning.”

Weerbare overheid en samenleving
De gemeente zet vooral in op de versterking van de betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van de samenleving. Dit geldt voor (maatschappelijke) organisaties, professionals en burgers, maar ook voor bedrijven en brancheorganisaties. Dit krijgt onder andere vorm door middel van gerichte informatie voor inwoners, bedrijven en organisaties. Het doel is de bewustwording te versterken en ondermijning te herkennen. De gemeente hoopt dat inwoners ‘nee’ kunnen en durven zeggen als een crimineel hen benadert.

Daarnaast handhaaft de gemeente het nuloptiebeleid voor coffeeshops. Vergunningen voor coffeeshops maken in Nijkerk geen kans. Ook is de gemeente extra alert bij het verstrekken van opdrachten en bij vergunningen, subsidies en aanbestedingen. De gemeente gebruikt de wet Bibob om mensen of partijen die zich hiervoor bij de gemeente melden door te lichten. 

Het plan van aanpak is terug te vinden op de website van de gemeente Nijkerk. https://www.nijkerk.eu/ondermijning