We zijn alweer een maand verder en alle huisartsen van Nijkerk zijn een tweede coronaprik rijker. De meesten van ons moesten dit doorstaan met de nodige bijwerkingen als koorts, koude rillingen en een fors zere prikarm. De antistof-fabriek werd flink aangezet. Maar we zijn blij dat de bescherming tegen corona nu maximaal is. Deze week zouden we in onze praktijk starten met het geven van vaccinaties aan onze patiënten van drie- en vierenzestig jaar. Dit is nu door onduidelijkheid over bijwerkingen tijdelijk stopgezet. Jammer, want de AstraZeneca leek een prima prik. Het geeft iets minder bescherming dan andere vaccins; bij coronabesmetting is er nog kans op lichte klachten. Maar de prik beschermt bijna honderd procent tegen ernstige ziekte en sterfte. En dat is nu juist de bedoeling! Het is goed dat het effect van de prik en de bijwerkingen zorgvuldig worden onderzocht. Ik hoop van harte dat het vaccin veilig blijkt en we het prikken weer kunnen oppakken.

Een jaar geleden was er veel angst voor het onbekende virus. De televisiebeelden van ernstig zieke mensen in het ziekenhuis staan nog scherp op ons netvlies. Zij leverden soms een eenzame strijd om beter te worden, afgeschermd van hun geliefden. Overvolle IC’s en een beddentekort dreigden. Mensen waren bang om bij een zwart scenario, thuis hevig benauwd te moeten sterven. Ook nu soms hoor ik zeggen: ,,Ik wil niet dat opa thuis zal stikken door de corona”. Dan krimpt mijn huisartsenhart ineen, want dit hoeft in Nederland niet te gebeuren. Een morfinepomp kan pijn en benauwdheid goed verzachten. Soms met gevolg dat mensen thuis overlijden, in hun eigen omgeving. Maar ik heb ook kwetsbare ouderen die ziek waren van corona thuis zien opknappen. Om dit te begeleiden worden wij aan-huis-arts en geven daar de zorg die nodig is. Huisarts en gespecialiseerde thuiszorg werken in Nijkerk uitstekend samen.

Ons thuiszorgpersoneel verdient voor hun inzet afgelopen jaar een dikke pluim. Blij dat zij overeind zijn gebleven. Engelen in de zorg om te koesteren. Afgelopen week nog kwam onze samenwerking mooi bij elkaar. Een zorgmijdende patiënt kwam weer in het vizier, maar zijn gezondheid was nog veel slechter dan verwacht. Hij was thuis stervende, zonder familie. Met spoed konden we het samen zo organiseren dat hij thuis kon blijven. Er was nachtzorg om over hem te waken. Een beetje morfine, geen pijn of benauwdheid. Hij is rustig heengegaan.

Anne Marie Visser – De Stad Nijkerk