Onlangs is een glasvezelnetwerk aangelegd in het buitengebied van de gemeente Nijkerk. Daarmee zijn door aanbieder Deltafiber 379 woningen aangesloten. Een probleempje vormde nog het graven van het netwerk. In het algemeen worden kabels en leidingen op minimaal 60cm onder maaiveld aangelegd. Gezien de lengte van het tracé (gehele buitengebied) is de aanleg alleen economisch haalbaar als er een diepteligging van 40 cm onder maaiveld wordt toegepast. Mochten er verzakkingen plaatsvinden of er is onderhoud gepland, dan is die schadepost door de aannemer inmiddels afgekocht. Foto Kees van den Heuvel