De Oldtimer Club Nijkerk (OCN) organiseert op woensdag 23 januari a.s. haar Algemene Leden Vergadering. Deze ALV is alleen bedoeld voor de leden en genodigden. Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in 2018.

Hierbij komen o.a. aan bod: het jaarverslag en de financiën, verslag van de kascommissie, goedkeuring gewijzigde Huishoudelijk Reglement incl. de Privacyverklaring in het kader van de AVG. Tevens wordt de jaarkalender 2019 gepresenteerd, waarin allerlei activiteiten staan vermeld, zoals o.a. de toertochten. Na afloop van het officiële gedeelte vindt de Nieuwjaarsreceptie plaats.

Wilt u ook lid worden ? Kijk op de site www.oldtimerclubnijkerk.nl en Facebook. Het bestuur van de OCN v.l.n.r. Bertjan Heijmans, Willem van Vliet, Jan van Duinkerken, Jan Kock

Foto: Bas van Duinkerken