Xander van Ruler is dinsdag 9 juli met een receptie vertrokken als jongerenwerker voor de gemeente Nijkerk. Hij was er acht jaar actief. Van Ruler gaat aan de slag bij het jongerenwerk in Amersfoort.  En ongetwijfeld zien we hem ook vaak achter de DJ tafel in Nijkerk. Inmiddels is een nieuwe jongerenwerker benoemd, die na het zomerreces aan de slag gaat. Foto Kees van den Heuvel