Fractievoorzitter Peter Collignon van de Lokale Partij zegt zich persoonlijk diep te schamen over de wijze waarop de gemeente Nijkerk met de inwoners van Hoevelaken heeft gecommuniceerd over de komst van een noodopvang voor circa 350 asielzoekers in Hoevelaken. Collignon stelt dat veel mensen en doelgroepen niet zijn uitgenodigd of het is op een foute manier gebeurd: ,,Er waren twee verschillende wijzen om mensen te benaderen. Eerst zijn de mensen uitgenodigd op postcode en later kwam er een ander systeem. Daar is het fout gegaan.’’ De vraag is waarom niet alle adressen in Hoevelaken en Stoutenburg-Noord zijn benaderd. Collignon: ,,Dat begrijp ik zelf eigenlijk ook niet. Waarom is niet iedereen uitgenodigd? Ik schaam mij diep dat wij dit als gemeente Nijkerk zo gedaan hebben. Laat ik het daarop houden.

Eigenlijk is de hele communicatie slecht gegaan. Het plan was eigenlijk nog niet rijp om naar buiten te brengen. Dat heeft ons als Lokale Partij ertoe gebracht om het college te vragen om het uit te stellen. We hebben het eerst aan de agendacommissie gevraagd om uit te stellen, maar toen wilde het college nog steeds op 20 juni een besluit nemen. Toen hebben we nog grotere druk uitgeoefend. Aan de hand van schriftelijke vragen is vervolgens gevraagd om het besluit uit te stellen. Want als je een besluit hebt genomen, zit je eraan vast. Uiteindelijk heeft het college toch besloten om het uit te stellen. Dat is één van de betere beslissingen geweest die wij hebben gezien dit jaar.’’ Collignon spreekt van ‘dramatisch’ verlopen informatieavonden die door het college ‘totaal verkeerd zijn ingeschat’.

In het najaar staat een collegebesluit en raadsbehandeling op de agenda van de raad. Dan ook neemt de Lokale Partij een besluit. Collignon zegt er nog niet uit te zijn. De opvang van 350 asielzoekers lijkt vooralsnog aan de hoge kant. Collignon: ,,Wij moeten wel wat doen voor echte vluchtelingen, dus niet de gelukzoekers. Aan de andere kant: zoveel asielzoekers in Hoevelaken, dat past niet bij de schaal van Hoevelaken. Wij hebben ook aan het college gevraagd: Ga de komende zomerperiode benutten of te kijken of je wat aan de knop van de aantallen kunt doen. Het college heeft daarop antwoord gegeven en dat antwoord was eigenlijk weer bedroevend. Het college zei: ‘We zijn in gesprek met het COA’ in plaats dat ze zeggen ‘Dat lijkt ons een goed gebaar. Tot dusver is het steeds njet, njet, njet. Dat begint mij wel te storen.’’ Het aanwijzen van de locatie op het Euretco-terrein aan de Koninginneweg in Hoevelaken is eigenlijk een collegebevoegdheid. Collignon: ,, Maar als de raad ‘nee’ zegt, wat ga je als college  dan doen? Daar geven ze het politieke antwoord op: ‘Dat gaan we nog wel bezien’.  Dat vind ik ontzettend jammer, want dan kun je je afvragen hoe serieus je de raad neemt.’’

Colligon heeft diverse persoonlijke gesprekken gevoerd met omwonenden. ,,Als ik in het dorp ben, word ik vrij vaak aangesproken door de mensen. Het grootste probleem zijn de aantallen, de omvang. En ze vinden de veiligheid naar het NS station een groot probleem. De asielzoekers zijn niet op voorhand criminelen die iets fouts hebben gedaan, maar ik kan mezelf voorstellen dat het een bepaalde angst inboezemt. Eigenlijk is de vraag: ‘Hoe kun je dat wegnemen? Wij hebben een aantal asielzoekerscentra bezocht en gekeken hoe het daar gaat. Bij sommige loopt het echt goed en bij andere loopt het wat minder. Je moet het ook maar net treffen. Ik hoor in Barneveld hele goede verhalen hoe het daar gegaan is.’’

Interview en bron Kees van den Heuvel/Bos Brandt Los, Foto Aalt Guliker