De afdeling van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) in Nijkerk heeft alle politieke partijen van de gemeente het Nijkerks Manifest gestuurd om samen te werken aan een seniorvriendelijke gemeente.

Stel je bent zeventigplusser en blind. Je wandelt elke dag met je hond, maar opeens staan er opeens allerlei lantaarnpalen midden op de trottoirs, wat nu? Wanneer is een gemeente seniorvriendelijk ofwel seniorproof?

Voor de een zal dat een onafhankelijke cliëntondersteuning zijn bij keukentafelgesprekken, voor de ander is het de toegankelijkheid en beschikbaarheid van voorzieningen die je nodig hebt als je ouder wordt. Maar het gaat om het totaalpakket. Met het Nijkerks Manifest triggert de PCOB-afdeling van Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken de politieke partijen om samen het perspectief van de seniorvriendelijke gemeente dichterbij te brengen.

Zorgparagraaf

In het Nijkerks Manifest geeft de PCOB een aantal specifieke voorwaarden en aanbevelingen voor Nijkerk. ‘Met name de zorg is een zorgenkindje’, zegt PCOB-bestuurslid Siep van den Bosch. ‘Er is de laatste jaren stevig bezuinigd op de zorg aan ouderen. Wij vragen daarom juist extra aandacht voor de zorgparagraaf.’

Tot dusver hebben alleen het CDA en ChristenUnie/SGP gereageerd op het Nijkerks Manifest, aldus Van den Bosch. ‘Met het CDA is er een overleg geweest en ChristenUnie/SGP heeft een overleg toegezegd. De andere partijen hebben nog niets van zich laten horen, maar wij verwachten dat ook zij zullen reageren.’

‘Met ons Nijkerks Manifest richten we ons tot onze lokale politieke partijen als bijdrage voor hun verkiezingsprogramma 2018-2022. Senioren maken samen een groot deel uit van de Nijkerkse samenleving en hun aantal zal in de toekomst alleen nog maar toenemen’, stelt Van den Bosch.

Klare taal en heldere regels

Kernpunt van het Nijkerks Manifest is dat mensen centraal staan en dat de inwoners moeten kunnen volgen en begrijpen wat hun gemeente doet hoe deze het beleid uitvoert. Dat vraagt om klare taal en eenvoudige regels: helder uitgelegd en geschreven vanuit de vraag van de inwoners zelf. Het Nijkerks Manifest formuleert vijf speerpunten: integrale aandacht voor wonen en zorg, voldoende inkomen voor ouderen, een veilige gemeente, digitalisering zonder uitsluiting, aandacht voor zingeving. Het Nijkerks Manifest sluit aan op het Manifest zoals dat te lezen is op de website van de landelijke www.kbo-pcob.nl.